Gospodarka odpadamiPolicjant, który mi pomógł


www.chyrowaski.pl


Dziękowali Panu Bogu za ocalenie [2016-05-24]
X Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności

X Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności

Postawienie Krzyża Wdzięczności 11 sierpnia 2007 roku w Iwli (Łazy-Kąt), było wypełnieniem obietnicy danej Panu Bogu przez ocalałych z pożogi wojennej mieszkańców Iwli, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali się w okolicznych lasach. Wielu ocalonych odeszło na zawsze, ale ich potomkowie: synowie i wnuki dopełnili danej obietnicy, a stało się to z inicjatywy ks. Ryszarda Szwasta syna jednego z ocalonych, dzisiaj już śp. Stanisława Szwasta.

Rokrocznie odbywające się pielgrzymki są podziękowaniem za ocalenie życia, są także manifestacją patriotyczną. Każdego bowiem roku ...
więcej»»»

Komunikat - dopłaty do materiału siewnego! [2016-05-23]

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:

• zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,

• rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,

• ziemniak

• mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. ...
więcej»»»

Komunikat - Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [2016-05-23]
...
więcej»»»
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli [2016-05-23]

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/

z w o ł u j ę

na dzień 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ...
więcej»»»

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - Poznaj ich historię na nowo [2016-05-22]
z
...
więcej»»»
XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu [2016-05-21]

Program XXVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu
...
więcej»»»
Gminny Dzień Dziecka [2016-05-20]
...
więcej»»»
ZARZĄDZENIE NR 75/16 BURMISTRZA DUKLI [2016-05-19]

ZARZĄDZENIE NR 75/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej ...
więcej»»»

ZARZĄDZENIE NR 76/16 BURMISTRZA DUKLI [2016-05-19]

ZARZĄDZENIE NR 76/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej ...
więcej»»»

ZARZĄDZENIE NR 77/16 BURMISTRZA DUKLI [2016-05-19]

ZARZĄDZENIE NR 77/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej ...
więcej»»»

Zaproszenie na spektakl [2016-05-19]
...
więcej»»»
I miejsce dla Kingi i Krystiana z dukielskiego gimnazjum [2016-05-18]
I miejsce dla Kingi i Krystiana z dukielskiego gimnazjum

Kinga Jakieła i Krystian Głód z klasy III b zdobyli I miejsce w Międzygminnym Konkursie Historycznym "Od czasów pogańskich do umocnienia chrześcijaństwa na ziemiach polskich". W czasie bardzo ciekawego i urozmaiconego konkursu, który składał się 13 rund trzeba było rozwiązać test, krzyżówkę, wykreślankę pojęć, ułożyć puzzle i prawidłowo skojarzyć hasła. Uczniowie wykazywali się także chronologią i rozszyfrowaniem zdań. Podziękowania należą się organizatorom pani Lucynie Kandefer i Bożenie Szczepaniak z Publicznego Gimnazjum im. św. Jana Pawła ...
więcej»»»

Mieszkańcy Iwli i ks. Ryszard Szwast zapraszają [2016-05-18]

Na X pielgrzymkę do Krzyża Wdzięczności, postawionego przez mieszkańców Iwli w 2007 roku na Łazach-Kat, w podzięce za uratowanie życia w czasie operacji karpacko-dukielskiej w 1944r. podczas II wojny światowej. Pielgrzymka odbędzie się 21 maja 2016 roku. Wyjście do krzyża spod starej szkoły w Iwli o godz. 14.00. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i instytucji ochrony przyrody, radni gminy Dukla, powiatu krośnieńskiego, radni Sejmiku województwa podkarpackiego, parlamentarzyści.

Organizatorzy

...
więcej»»»
"Tereściacy" atrakcją gminy Dukla [2016-05-16]
Atrakcje Regionów w Chorzowie

W dniach 13-15 maja 2016 roku gmina Dukla uczestniczyła w targach turystyki weekendowej "Atrakcje Regionów" w Chorzowie, które odbywały się na terenie Parku Śląskiego (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku).Wspólnie z pracownikami gminy nasz region promowali: Zespół "Tereściacy" z Mszany i Zawadki Rymanowskiej i pani sołtys Mszany Ewa Kaczmarska -Więckowska. W targach wzięły udział gminy, urzędy marszałkowskie, stowarzyszenia i przedsiębiorcy zajmujący się branżą turystyczno-gastronomiczną. W ciągu trzech dni przez nasze stoisko przewinęło się tysiące mieszkańców Śląska. Największym zainteresowaniem cieszyły się szlaki turystyczne, szczególnie ścieżki rowerowe, dziedzictwo kulturowe, szczególnie ...
więcej»»»

Informacja dla Mieszkańców Dukli - II rata podatku [2016-05-12]
Informacja dla Mieszkańców Dukli
...
więcej»»»
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli [2016-05-11]

OGŁOSZENIE
Burmistrza Dukli

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chyrowa, Głojsce, Iwla - 2" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) a ...
więcej»»»

Obchody Jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski [2016-05-10]
Obchody Jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski

W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest święty, wprowadzając tym swój naród w świat kultury łacińskiej i uczynił nas obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. 1050 lat historii państwa i Kościoła na naszych ziemiach to wielkie dziedzictwo, które chcemy na nowo odkrywać i rozwijać. W dniach 29-30 kwietnia 2016 roku obchodzono w gminie Dukla Jubileusz 1050. lecia Chrztu Polski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny, po której odbyła się Jubileuszowa Droga Krzyżowa ulicami Dukli do postawionego na ...
więcej»»»

Biwak harcerski w Dukli [2016-05-10]
Biwak harcerski w Dukli

W dniach od 30 kwietnia do 1 maja 2016 roku odbył się wspólny biwak harcerski 6 DH ISKRA z Dukli oraz 8 DSH "Ventus" im. Szarych Szeregów z Krościenka Wyżnego. Dla 6 DH Iskra był on o tyle wyjątkowym, że był nie tylko pierwszym biwakiem drużyny, ale również byliśmy jego organizatorami. W sobotę po zakwaterowaniu w schronisku udaliśmy się do remizy strażackiej, gdzie poznaliśmy pracę strażaków od wewnątrz, mogliśmy przymierzyć umundurowanie, co niektórzy nawet robili przysiady z butlą na plecach (gorzko tego żałowali na drugi dzień). ...
więcej»»»

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli [2016-05-10]

...
więcej»»»
I Dukielski Rajd Starszaków [2016-05-09]
...
więcej»»»
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy i Turyści [2016-05-06]
Apel do mieszkańców

Zwracamy się do Was z gorącym apelem o współdziałanie z burmistrzem Dukli i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zwalczaniu, piętnowaniu aktów wandalizmu na szlakach turystycznych gminy Dukla. W ubiegłym roku został oznakowany w Wietrznie szlak rowerowy na Grodzisku w Wietrznie, w tym roku oznakowywany jest szlak łączący niebieski gminny szlak z zielonym na Grodzisku oraz rozbudowywane szlaki na Grodzisku. Okazuje się jednak, że niektórym osobom to przeszkadza, bo wyrywają słupki, tablice informacyjne. Zniszczona została także luneta na Wzgórzu 534, gdzie znajduje się punkt widokowy, na górze Cergowej ...
więcej»»»

Przełęcz Cup w Dukli [2016-05-05]
Przełęcz Cup

30 kwietnia 2016 roku w hali sportowo - widowiskowej MOSiR w Dukli odbył się I Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży "Przełęcz Cup".

Organizatorem i koordynatorem całego turnieju był Krośnieński Klub Karate Kyokushin Dojo Dukla - sensei Marek Sawczuk 1 Dan. Współorganizatorem był MOSiR Dukla - dyrektor Michał Szopa. Patronatem honorowym objął turniej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W zawodach wzięło udział 218 zawodników reprezentujących 15 klubów karate z różnych rejonów Polski ...
więcej»»»

Uchwały w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla [2016-05-04]

Uchwała nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotycząca zmiany uchwały własnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

Uchwała nr XXI/134/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kieruunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

...
więcej»»»
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza na film [2016-05-04]
...
więcej»»»
25 lat z Czytelnikami [2016-04-29]
Jubileusz 25 lecia Dukli

Srebrny Jubileusz dukielskiego miesięcznika

22 kwietnia br. w Transgranicznym Centrum wymiany Kulturalnej w Dukli odbyła się uroczystość Jubileuszu 25 lecia dukielskiego miesięcznika. W programie uroczystości były: wspomnienia pierwszego redaktora naczelnego Zenona Dudzika o początkach gazety, prezentacja multimedialna 25 lat miesięcznika Dukla.pl/DPS, którą przedstawiła obecna redaktor naczelna Krystyna Boczar-Różewicz, okolicznościowy koncert : duet gitarowy Maciej Cetnarski i Kacper Czopowik i duet klarnetowy: Jakub Ladziński i Rafał Gomółka, uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie. Wszyscy współpracujący z gazetą uhonorowani zostali pamiątkami, a najdłużej pracujący na rzecz gazety otrzymali honorowe ...
więcej»»»

Dzień otwarty w dukielskim liceum [2016-04-29]
Dzień otwarty w dukielskim liceum

W dukielskim liceum odbył się Dzień Otwarty a w nim sporo niespodzianek i atrakcji min. turniej strzelecki, miniturniej piłkarski, zawody Bumber Balla. Można było wziąć udział w grze miejskiej na terenie budynku zespołu szkół. Gra polegała na rozwiązaniu zadań umieszczonych na karcie gry. Wskazówki zostały ukryte na terenie szkoły. Każdy uczestnik musiał posiadać telefon lub tablet z dostępem do Internetu (WiFi) oraz długopis. Na urządzeniu należało zainstalować aplikację do odczytywania QR Kodów (np. QR Code Reader). W związku z 1050. leciem chrztu ...
więcej»»»

Niedźwiedzica Cisna już w Poznaniu [2016-04-28]
Niedźwiedzica Cisna już w Poznaniu

Cisna to od minionego piątku imię młodej niedźwiedzicy, która po trzech tygodniach pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, znalazła stałe lokum w poznańskim ZOO. Dotarła tam w sobotę 23 kwietnia wieczorem.

Cisna podczas 8-godzinnej podróży pokonała ponad 600 kilometrów pod troskliwą opieką lekarzy z kliniki dla dzikich zwierząt w Przemyślu. Po drodze kilka razy trzeba było robić przystanki dla nakarmienia podopiecznej i wyczyszczenia klatki.

W poznańskim ZOO otrzymała przestronny wybieg i fachową opiekę. Będzie tam przybywać w towarzystwie trójki dorosłych niedźwiedzi. Wcześniej leśnicy ...
więcej»»»

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza na wystawę [2016-04-28]
...
więcej»»»
OGŁOSZENIE Burmistrza Dukli [2016-04-27]

OGŁOSZENIE
Burmistrza Dukli

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nadole, Teodorówka - 2" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) a także ...
więcej»»»

Dzień Baletu [2016-04-27]
Dzień Baletu

Już trzeci raz miał miejsce w Ośrodku Kultury w Dukli "Dzień Baletu", obchodzony przez Szkółkę w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca. Szkółka baletowa działa w Ośrodku Kultury już od roku 2012. Obecnie w jej skład wchodzą 4 ,różnie zaawansowane, grupy tanecznie. Łącznie tańczy 50 dziewczynek w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci zgłębiają technikę tańca klasycznego, potocznie zwaną baletem. Pracują w oparciu o rosyjską szkołę baletową, wspierając się techniką barre aul soul. Choreografem i instruktorem szkółki jest Monika Waga. Co roku przygotowywane są choreografie, które to szkółka prezentuje ...
więcej»»»

Wyniki III Powiatowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej [2016-04-27]
Wyniki III Powiatowego Przeglądu Piosenki Znanej i Lubianej

21 kwietnia w Ośrodku Kultury w Dukli odbył się III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej. Komisja w składzie: przewodniczący Andrzej Aszlar, Radosław Zięba i Katarzyna Michna postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I
1 miejsce Maria Jarosz - GOK Rymanów
2 miejsce Oliwia Szybka - Prywatna Szkoła Muzyczna
3 miejsce Maja Puchalik - GOK Rymanów
Wyr:
Oliwia Bobula - SP Dukla
Julia Bik - Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży "Dysonans"
Joanna Kawulok - Bell Canto

Kategoria II
1 miejsce Marlena Szmyd - Publiczne Gimnazjum w Krościenku
2 ...
więcej»»»
Od bierności do aktywności [2016-04-27]
...
więcej»»»

Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennego
Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA #1
GALERIA #2

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński