Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl
Licznik
Socjologia - bezpłatne studia 30+ [2014-08-21]

Instytut Socjologii PWSW w Przemyślu, wpisując się w ideę kształcenia ustawicznego propagowaną przez europejskie programy edukacyjne "Uczenie się przez całe życie" oraz "Erasmus +", wychodzi z nowoczesną ofertą edukacyjną umożliwiającą zdobycie wyższego wykształcenia.

Od roku akademickiego 2014/15 IS PWSW w Przemyślu wprowadza BEZPŁATNE 3-letnie WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE na kierunku SOCJOLOGIA odbywające się w godzinach POPOŁUDNIOWYCH z naciskiem na umiejętności PRAKTYCZNE, dla osób PRACUJĄCYCH, które pragną zrealizować marzenia o studiowaniu oraz zamierzają uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe w ramach jednej z oferowanej specjalności:

socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzanie kryzysowe
socjologia pogranicza ze specjalnością celną
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
rynek pracy i zarządzanie kadrami

ORGANIZACJA STUDIÓW:
Zawiadomienie o sesji [2014-08-21]


...
więcej»»»
Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [2014-08-20]

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) a także stosownie do uchwały Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-20]
...
więcej»»»
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2014 r. [2014-08-20]

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów:

 • Natura 2000 Kołacznia PLH180006
 • Natura 2000 Fort Salis Sglio PLH180008
 • Natura 2000 Horyniec PLH180017
 • Natura 2000 Trzciana PLH180018
 • Natura 2000 Rymanów PLH180016
 • Natura 2000 Łysa Góra PLH180015
 • Natura ...
  więcej»»»
Dożynkowy Festyn Franciszkański Zakończenie Wakacji [2014-08-20]
...
więcej»»»
Muzyczna Niedziela [2014-08-20]
...
więcej»»»
Wyścig Kolarski [2014-08-19]

15 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Puchar Uzdrowisk Karpackich” Jedlicze-Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój

17 sierpnia 2014 roku odbyła się 15 jubileuszowa edycja wyścigu kolarskiego na dystansie 161,2 km posiadającego kategorię 1.2 UCI i zaliczanego do klasyfikacji ProLigi ,ze startem w Jedliczu i metą w Rymanowie-Zdroju. Wystartowało 104 zawodników ,a wyścig ukończyło 65. Kolarze walczyli na malowniczej trasie Beskidu Niskiego przejeżdżając przez miejscowości gmin: Jedlicze, Wojaszówka, Korczyna Krościenko Wyżne, Haczów, Jaśliska, Dukla, Chorkówka Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Rymanów. Na starcie i mecie kibice kolarstwa mogli spotkać się i porozmawiać ze „starymi” mistrzami kolarstwa Panami: Tadeuszem Mytnikiem i Ryszardem ...
więcej»»»

Półkolonia rekreacyjno-sportowa w Wietrznie [2014-08-14]

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR” od 28.07.2014r. do 01.08.2014r. w ramach realizacji zadania publicznego „ Sport to zdrowie mądre − słowa w krótkiej mowie” /powierzonego do realizacji przez Gminę Dukla / zorganizowało dla uczestników projektu PÓŁKOLONIĘ REKREACYJNO-SPORTOWĄ w ramach której odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci, odbyła się wycieczka krajoznawcza do Wioski Indiańskiej oraz na Krytą Pływalnię.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR” w dniach od 28.07.2014r. do 01.08.2014r. w ramach realizacji zadania publicznego „Sport to zdrowie − mądre słowa w krótkiej mowie” -powierzonego do ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-14]
...
więcej»»»
ABC przedsiębiorczości na wsi [2014-08-11]

ABC przedsiębiorczości na wsi

Warsztat ABC przedsiębiorczości skierowany jest do osób, które poszukują sposobów powiększenia dochodów, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać, oraz czy się do tego nadają.
Podczas zajęć będzie można poszukać odpowiedzi na pytania związane z realiami działania na rynku oraz sprawdzić własne koncepcje. Najciekawsze pomysły na własny biznes mogą uzyskać wsparcie polegające na przygotowaniu biznesplanu przy pomocy ekspertów.

Warsztat jest nowoczesną metodą nauki osób dorosłych − polega na pracy w grupach, uczy wykorzystywania różnych sposobów rozwiazywania problemów.

Miejsce: Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt ...
więcej»»»

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze [2014-08-08]
...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne - silne burze z gradem [2014-08-07]
...
więcej»»»
Konkurs fotograficzny [2014-08-06]

Bardzo serdecznie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:

 1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
 2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
 4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej ...
  więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-05]
...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-08-04]
...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-07-31]
...
więcej»»»
Ostrzeżenie meteorologiczne [2014-07-30]
...
więcej»»»
Od Rusal do Jana [2014-07-27]
...
więcej»»»
Zawiadomienie o sesji [2014-07-25]


...
więcej»»»
W intencji wszystkich, którzy zginęli w Dolinie Śmierci [2014-07-23]
w 70. rocznicę operacji karpacko-dukielskiej

19 lipca br. odbyła się już VIII Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli postawionego przed kilku laty przez mieszkańców Iwli wdzięcznych za ocalenie w czasie II wojny światowej i operacji karpacko-dukielskiej. Pielgrzymka połączona była z odsłonięciem pamiątkowej tablicy ku czci żołnierzy z: Polski, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rosji i Niemiec poległych w Dolinie Śmierci w czasie działań wojennych w 1944 roku.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Oleg z Ukrainy, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jan Sporniak pochodzący z Równego. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w ...
więcej»»»


Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 6841782033
Regon: 000528244

Rejestracja psów
Kącik adopcyjny


Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna

Plany zagospodarowania przestrzennego
Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA #1
GALERIA #2

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006


© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński